Vakantie en verlof 

Kinderen vanaf vijf jaar vallen onder de leerplichtwet, waardoor zij wettelijk verplicht zijn naar school te gaan. De leerlingen hebben, verspreid over het schooljaar, een vastgesteld vakantieschema. Buiten de schoolvakantie mag u uw kind niet meenemen op vakantie. 

Lees alles over leerplicht
> Ga naar het aanvraagformulier voor verlof (onder Documenten) 

 

Vakanties en margedagen in schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie  23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024 (incl. Hemelvaart)
Pinkstermaandag 20 mei 2024
Zomervakantie  20 juli t/m 1 september 2024

 

Studiedag team: leerlingen vrij
Maandag 30 oktober 2023
Woensdag 15 november 2023
Vrijdag 22 december 2023 vanaf 12.00 uur
Dinsdag 13 februari 2024
Woensdag 20 maart 2024
Vrijdag 7 juni 2024
Vrijdag 19 juli 2024

 

Openbare basisschool

Wij bieden openbaar basisonderwijs. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels de Deltagroep is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek.
Meer informatie

Opvang

Op ons IKC bieden we dagopvang, speelleergroep en BSO (voor- en naschoolse opvang). De opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Sinne kinderopvang.
Meer informatie