Het Team

Groepsindeling/functies schooljaar 2022-2023

Groep Leerkracht
1/2a  Nathalie Bevers, Marrit de Jong
1/2b Cora Schim - van der Loeff, Mirte Klazinga
1/2c Sonja Theissens, Frederiek van Duinen
3 Iris Damhuis, Frederiek van Duinen
3/4 Anne Flikkema, Rhea van der Bos, Denise van der Schaaf (OA)
4 Gerda Bunskoek, Sanne de jong
5 Tessa Dijkstra, Rhea van der Bos, Wouters Scheffens (OA)
6 Jildou Bouma
6/7 Timo Yska
7 Annette Trampe, Wytske van der Mark
8 Stephanie Waterlander, Wytske van der Mark

 

Directeur Francien van der Veen
Locatiemanager Sinne Miranda Gosma
Intern Begeleider Femke Nijder
Docent W&T Stephanie Waterlander
Docent Deltagroep Dieuwertje van Oeveren
Docent gym Rosé Buskermolen
Docent muziek Sjaak van der Reijden
Docent GVO Theo Holwerda
Docent HVO Sietse Luit
Administratie Jet Hoekstra
Conciërge Durk Veen

 

Openbare basisschool

Wij bieden openbaar basisonderwijs. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels de Deltagroep is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek.
Meer informatie

Opvang

Op ons IKC bieden we dagopvang, speelleergroep en BSO (voor- en naschoolse opvang). De opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Sinne kinderopvang.
Meer informatie