Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Beslisboom corona

Twijfelt u of uw kind naar school mag? Raadplaag de beslisboom. 

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Informatie- schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de informatiegids in te kunnen zien.

Intern zorgplan

In een zogenaamd intern zorgplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Binnenkort is het zorgplan hier te downloaden. 

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hierom het pestprotocol van onze school te downloaden.

Veiligheidsbeleid

Een veilige school vinden we voor iedereen belangrijk. Hoe we dat waarborgen kunt u lezen in ons veiligheidsbeleid. Klik hier om het veiligheidsbeleid te downloaden.