IKC Wiarda is een Integraal Kindcentrum waar we opvang en onderwijs bieden voor kinderen van 0 t/m 13 jaar, waar het kind veilig zichzelf maximaal kan ontplooien tot een compleet zelfdenkend en samenwerkend mens. Ons Kindcentrum kenmerkt zich als warm en dorps en voor ieder kind, met ieder geloof, waar godsdienstlessen aan alle groepen worden gegeven.


Vernieuwend onderwijs

Op IKC Wiarda werken de leerlingen vanaf groep 5 met een Ipad. De verwerking van de vakken rekenen, taal en spelling wordt gemaakt op de Ipad.